YEAH-teamet

Vi gör det möjligt

YEAH är ett kretsloppskoncept där flera system samverkar och gör moderna bostäder helt självförsörjande på energi, vatten och avlopp. Det här är företagen som gör YEAH möjligt.

Yellon

Yellon erbjuder strategiska och kreativa tjänster inom arkitektur, design och kommunikation. De skapar upplevelser som stärker varumärken och formar utveckling. Inom YEAH-konceptet är den övergripande systemdesignen och arkitekturen framtagen av Yellon

Till webben

Vätterhem

Vätterhem är kommunalägt och det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. De äger, förvaltar och utvecklar attraktiva bostäder för alla i kommunen. Vätterhem är en samarbetspartner som finansierat och utvecklat Vätterhem YEAH.

Till webben

RISE

RISE Research Institutes of Sweden, är ett forskningsinstitut med en stor bredd av forskningsområden. De har bidragit till ett starkt konsortium och varit med i utvecklingen av projektet. De har även ansvarat för förstudien inom Energimyndighetens E2B2-projekt.

Till webben

Mälardalens högskola

På MDH bedrivs forskning för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDH har varit en del av förstudien inom E2B2 för att utröna om projektet är tekniskt och ekonomiskt realistiskt.

Till webben

Nilsson Energy

Nilsson Energy är pionjärer inom fossilfria energisystemlösningar. De levererar nyckelfärdiga lösningar inom off-grid, reservkraft, effektreglering och vätgasproduktion. Med sin expertis inom energilagring har de varit ett stort stöd i utvecklingen av YEAH-konceptet.

Till webben

Free Energy

Free Energy erbjuder solbaserade energisystem. De har bland annat utvecklat HYSS (Hybrid Solar System), en hybridvärmepump som på ett unikt sätt kombinerar solenergi och värmepumpsteknologi. HYSS är en av de viktigaste delarna i YEAH-konceptet.

Till webben

Graytec

Graytec utvecklar cirkulära återvinningssystem för gråvatten. Inom YEAH-konceptet har företaget bidragit med sin kunskap inom hållbara vattenflöden för bostäder och de har varit en stark partner i projektet.

Till webben

ByDemand

ByDemand är VVS-konsulter som med minsta påverkan på miljön skapar inomhusklimat där människor mår bra. Med sin naturvänliga kompetens har de varit ett nyttigt bollplank i utvecklingen av YEAH-konceptet.

Till webben

Carex of Sweden

Carex of Sweden är experter inom klimatanpassad och biologisk vattenrening. Systemen liknar naturens egen reningsprocess, men har också teknik som gör processen mycket snabbare. En princip som genom företaget, också används i YEAH-konceptet.

Till webben

Energum

Energum är civilingenjörer med specialistkompetens inom effektivisering av energisystem. Som partner inom YEAH-konceptet har företaget bidragit med många kloka insikter och energibesparande åtgärder.

Till webben

Norconsult

Norconsult erbjuder kvalificerade arkitektur-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Bland annat utvecklar företaget ASES (Active Solar Energy Storage), ett säsongsvärmelager för sol- och spillvärme som används i YEAH-konceptet.

Till webben

Green LED Service

Green LED Service är specialiserade på LED-belysning och erbjuder ett brett utbud av innovativa, högpresterande LED-produkter som ger stora energibesparingar. Inom YEAH-konceptet har företaget varit en kunskapsbank vad gäller energieffektiv belysning.

Till webben

PUAC

PUAC har varit en strategisk rådgivare sedan YEAH-konceptet var i sin linda. Förutom den strategiska kompetensen har företaget bidragit med ekonomiska prognoskalkyler för drift och förvaltning av fastigheten på lång sikt.