Att bo bra och göra gott tillsammans

Människorna som väljer att bo i ett YEAH-koncept bidrar till en klimatmässigt bättre värld, utan att behöva anpassa sina liv till husen på något sätt. Det handlar om att bo smartare med åtminstone bibehållen och allra helst förhöjd livskvalitet. För att lyckas krävs integrerad teknik och arkitektur som ger ekologisk och social hållbarhet.

Vikten av att nyttja naturen

Den övergripande systemdesignen och arkitekturen är framtagen av Yellon. Arkitekten Patrik Svensson har varit med i konceptutvecklingen sedan start, han har bland annat ritat husen i kvarteret Slåttertiden 1 i Jönköping – de som skulle bli världens första självförsörjande flerbostadshus. Nu ska det bli netto-nollenergihus istället, men Patrik menar att mycket fortfarande finns kvar från YEAH-konceptet.

– Konceptet är mycket större än de samverkande teknikerna. Det handlar också om att ta vara på miljön runt omkring och att bygga på ett sätt som får människor att mötas och trivas tillsammans, säger Patrik Svensson, arkitekt på Yellon.

I kvarteret där husen ska byggas finns ett stort aspbestånd. Asparna har varit en stor inspirationskälla i gestaltningen, framförallt i färg- och materialval. Precis som husen är träden en plats för liv – fåglar häckar i stammens håligheter, lavar och mossor frodas på stammarnas bark och insikter och svampar trivs i den murkna veden. De nya husen får en varmgrå fasad, likt aspens bark, balkonger med senapsgula inslag, likt aspens vägglav, loftgång med ljus insida och struktur, likt aspens kärna.

Loftgången blir husets motsvarighet till aspens hålighet. Vi väljer dock en inglasad loftgång för att skapa en klimatzon och behålla den producerade värmen under kallare årstider. Patrik Svensson, Yellon

Social hållbarhet

Att bygga för den sociala hållbarheten är viktigt för såväl projektet kvarteret Slåttertiden 1 som i framtida YEAH-koncept. Det ska finnas naturliga mötesplatser som gångstråk, gemensamhetslokaler, växthus, tvättstudios och trivsamma innergårdar.

– Vi vill ge människor större möjligheter att mötas i vardagen, utan att göra avkall på privata rum. Därför finns det till exempel bara en öppning som leder in till kvarterets innergård och entréerna till de olika husen. Ett annat exempel är att vi väljer att bygga en gemensam tvättstudio, ett slags tvättstuga gestaltad som ett café med pentry och sittplatser så att de boende kan umgås spontant, säger Patrik.

Rum för liv

Innergården ger rum för både lek, umgänge och rekreation. Parken med asparna intill bjuder in till träning och skogsäventyr. Den närliggande bäcken förädlas med naturligt lekvärde och barnen kan leka på stockar och hoppstenar, studera vattenflödet eller bäckens spännande botten. Dammen som fördröjer dagvattnet får flera grillplatser.

Boenden för livet

Kvarteret ska precis som framtida YEAH-kvarter erbjuda en variation av bostäder och människor ska ha möjlighet att göra bostadskarriär i ett och samma kvarter. Från den första bostaden, till den något större, till den för familjen, vidare till den enklare och tillslut till den mest bekväma och trivsamma.