Vätterhem YEAH

Vätterhem YEAH är ett samarbetsprojekt mellan Vätterhem och Yellon, där visionen är att bygga självförsörjande och världsunika flerbostadshus i Jönköping. Det fanns långt gångna planer för att förverkliga visionen redan 2023, men i brist på tid och extern finansiering valde Vätterhem att bygga unika netto-nollenergihus med utvalda tekniker från konceptet istället.

Ett samarbete mellan Vätterhem och Yellon

Planen var att bygga 44 lägenheter i två helt självförsörjande hus i kvarteret Slåttertiden 1 på övre Öxnehaga i Jönköping. För att göra relevanta jämförelser av både drift, boendekvalitet och byggnation, planerades även två hus i standardutförande i samma kvarter.

– Vi har arbetat med konceptet i drygt fyra år och insåg tidigt att det behövdes ett fastighetsbolag som förvaltar på lång sikt för att genomföra den här typen av projekt. Vi presenterade våra tankar för Vätterhem och sedan två år är vi gemensamma konceptägare och driver projektet tillsammans under namnet Vätterhem YEAH, säger Pär Löfstedt, projektledare på Yellon och YEAH.

Världens första självförsörjande flerbostadshus

Vätterhem YEAH skulle bli världens första självförsörjande flerbostadshus. För att bygga enligt det nya konceptet gjordes flera undersökningar, utredningar och beräkningar parallellt med utformningen av detaljplanen. Vissa delar hann inte falla på plats i tid och dessutom behövdes ytterligare ekonomiskt stöd för att finansiera projektet. Tiden och pengarna räckte inte till för att visionen skulle bli verklighet denna gång. Däremot återfinns både arkitektur, tekniker och insikter från projektet i netto-nollenergihusen som istället byggs på platsen.

– Det blev inget fullskaligt YEAH-koncept denna gången, men vem vet vad som händer i kommande projekt. Men det känns kul och viktigt att projektet ändå kommer att bli unikt i Sverige, säger Raymond Paska, tf VD på Vätterhem

En av nyckelpersonerna i projektet att bygga netto-nollenergihus i Jönköping är Sigfrid Lindén Johansson, energiingenjör på Skanska. Han är exalterad över YEAH-konceptet och menar att det nu handlar om en russinen-ur-kakan-lösning som fortsatt kommer att vara banbrytande.

YEAH-konceptet rimmar med våra tankar kring att bygga off-grid i svenskt klimat. Den här gången gick inte cirkeln att sluta helt, men arvet från konceptet lever vidare i de lösningar som nu ska användas i husen.Sigfrid Lindén Johansson, Skanska

Unika netto-nollenergihus

Projektet är nu i systemhandlingsfasen och teknikerna som finns kvar är hybridvärmepump, vätskekylda solceller, fastighetsbatteri och vattenreningsanläggning som möjliggör recirkulering av vatten. Istället för markvärmelager, används borrhålslager. Sigfrid menar att det här är en spjutspetslösning vad gäller energisystem.

– Kombinationen av solpaneler, batteri och hybridvärmepump gör att husen nästan blir självförsörjande på energi. Behovet av att köpa el blir mindre och valmöjligheterna för när man ska köpa blir fler, vilket gör att den reella Co2-besparingen kommer att bli mycket större än många andra netto-noll-projekt som pågår just nu, säger Sigfrid.

Banbrytande energisystem

Från april till september kan fastighetselen drivas helt med insamlad energi och från slutet av maj till augusti blir husen helt självförsörjande, inklusive all hushållsenergi. Tillsammans med energilagringen är detta en lösning som ännu inte finns i Sverige.

– Att vi nu ska bygga netto-nollenergihus har egentligen inte påverkat arkitekturen särskilt mycket. Vi har fått tänka om kring viss teknik, men våra ursprungstankar kring ekologisk och social hållbarhet finns fortfarande kvar, säger Patrik Svensson, arkitekt på Yellon.

Patrik tycker om kvarterets trevliga gårdar och hur byggnaderna förhåller sig till platsen. Han är stolt över projektet och att vissa idéer nu ska testas skarpt. Projektet är ett steg närmare till att YEAH-konceptet byggs fullt ut. Och Sigfrid är övertygad om att det kommer bli verklighet.

– Vi måste syna våra system i fogarna för att lyckas energieffektivisera med bibehållen eller höjd livskvalitet för de boende. Och visionen och principerna i YEAH-konceptet är det som kommer att gälla. Yellon har gjort ett fint arbete att löpa linan ut och även om det finns några utmaningar kvar, så är det imponerande att vi är såhär nära att bygga självförsörjande flerbostadshus på nordliga breddgrader, avslutar Sigfrid.

Har du frågor?

Vill du veta mer om Vätterhem YEAH och det pågående projektet Kvarteret Slåttertiden 1? Kontakta mig.

Patrik Svensson

Arkitekt MSA, Yellon
+46 (0)70 521 57 42
patrik.svensson@yellon.se